Πιστοποιητικά ποιότητας
ISO 9001// ISO 14001
Στην bOX18 μέλημά μας είναι η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η άριστη και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και η διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή.  Αυτό αποδεικνύεται και έμπρακτα, με τη διαδικασία πιστοποίησης ISO 9001:2015 ‘Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας’ .
Έτσι, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προιόντα μας είναι ασφαλή, ποιοτικά, και ελεγμένα. Εφαρμόζουμε κάθε απαραίτητη επιθεώρηση κι ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες»

Επίσης , Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, στη bOX18 επιδιώκουμε την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού & διοικητικού μοντέλου που στηρίζεται στη Πρόληψη της ρύπανσης , στη Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης καθώς και στη Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.